Fasen

Fase  01 - NL

Wij werken grofweg met twee fasen. Tijdens de intake lichten we deze nog wat uitgebreider toe.

Nederlandse deel van de procedure:

Tijdens dit deel van de procedure is onze rol die van toetsing en toestemming. Dit omvat:

  • Orientatie & informatie: vooraf en tijdens de intake komen alle facetten van een USA adoptie aan bod en is er ruimte voor vragen.
  • Toetsing & toelating: nadat het gezinsrapport en de beginseltoestemming in ons bezit zijn én jullie je kenbaar hebben gemaakt bij ons via e-mail wordt er na positieve beoordeling een intake ingepland. De gemiddelde wachttijd hiervoor bedraagt 4 weken. Tijdens de intake wordt gekeken naar het gezinsrapport en nogmaals getoetst of er specifiek draagkracht is voor de Amerikaanse adoptieprocedure. 
  • Inschrijving & keuze contact: na toelating wordt er een keuze gemaakt voor het USA contact, het contract met ANW getekend en de fee betaald. Wanneer dit in orde is, geeft ANW een toestemmingsdocument af. De gemiddelde doorlooptijd hiervoor bedraagt gemiddeld 4 weken. In totaal duurt het daarmee gemiddeld 2 maanden voordat het contact met de USA opgestart kan worden. Korter waar kan.
  • Toestemming USA: hierna volgt de start voor Fase 02

 

Fase 02 - VS

Na afronding van de eerste fase, start het tweede deel van de procedure: het werken met het Amerikaanse contact naar keuze. 

Het Amerikaanse deel van de procedure:

Tijdens dit deel van de procedure verandert onze rol van toestemming naar monitoring, het zijn van een klankbord en het geven van (gevraagd & ongevraagd) advies. Dit omvat:

  • Starten VS: het formeel toestemming geven om te mogen starten met het USA contact naar keuze.
  • Monitoring & toezicht: het volgen van ALLE communicatie met en betaling naar de VS en het toetsen van de procedure op de wet- & regelgeving en ethische kaders. 
  • Klankbord: het geven van hulp en informatie over de procedure in de VS.
  • Advies: het geven van advies (gevraagd & ongevraagd) over de dingen die we zien gebeuren binnen de procedure.

 

Er wordt een afzonderlijk contract getekend met het Amerikaans contact naar keuze. AAO's zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dit contract, het verloop van de adoptieprocedure en de mogelijke (financiele) consequenties hiervan. Ook dit bespreken we nauwkeurig tijdens de intake. 
 

Plaatsing

Wij begeleiden onze AAO's intensief van de start tot het einde. Dat wil zeggen dat we na Fase 01 & Fase 02 ook tijdens het verblijf in de VS en de plaatsing (tijdelijke voogdij) een vinger aan de pols houden; hoe gaat het? kunnen we iets betekenen? is er behoefte aan een gesprek en/of informatie?

Nazorg

Bij thuiskomst is er ook ruimte voor:

  • Algemene nazorg: het geven van advies over de afwikkeling van de adoptieprocedure aan Amerikaanse zijde (post-placement gesprekken) en het opstarten van de afwikkeling aan Nederlandse zijde (aanmelding adoptie kind bij de gemeente, IND, het eventueel omzetten van de procedure naar Nederlands recht voor beide partners etc.).
  • Specifieke nazorg: indien nodig en gewenst kunnen AAO's bij ons terecht voor hulp bij mogelijke problemen. Waar nodig schakelen wij hulp in van derden zoals de nazorg van de Stichting Adoptie Voorzieningen.