Adoption ARC

Op de website van Adoption ARC kun je meer lezen over het bureau, werkwijze, team en ervaringsverhalen. 

Tijdens de intake besteden we aandacht aan en geven we uitleg over Adoption ARC, de werkwijze, de fees en wat je kunt/mag verwachten. Hier alvast wat feiten:

  • Adoption ARC is van oudsher een adoptiebureau, opgericht door Tara Gutterman in 1994. Haags geaccrediteerd waardoor bemiddeling voor internationale adoptieprocedures gedaan kunnen worden. Adoption ARC begeleidt al sinds 1994 adoptieprocedures tussen de USA en Nederland en was verantwoordelijk voor de eerste Nederlandse plaatsing. 
  • Sinds 2009 heeft Tara Gutterman de rol als executive director voor het adoptiebureau overgedragen aan haar zus Merle Gutterman. Tara Gutterman is sindsdien als adoptie advocaat verantwoordelijk voor het juridische deel van de adoptieprocedure. Wel is ze het primaire aanspreekpunt gebleven voor de internationale procedures en AAO's. Adoption ARC is verantwoordelijk voor de overige aspecten van de adoptieprocedure. Onderdeel hiervan is een speciaal team van maatschappelijk werkers die volgens een intensief begeleidingsprogramma zorgdragen voor de emotionele en sociale belangen van de biologische moeders. 
  • Adoption ARC bemiddelt in drie verschillende staten: Pennsylvania, Delaware & New Jersey. Mocht je online onvoldoende informatie kunnen vinden, kun je contact met Tara of Merle Gutterman opnemen via telefoon of e-mail. Daarnaast is Adoption ARC ieder jaar in de zomer in Nederland voor een 'meet & greet' met zowel waiting parents als mensen die zich nog orienteren. Wanneer ze er dit jaar zijn, lees je terug op onze nieuwspagina. 

 

"We invite you to explore the website of Adoption ARC for more information about the agency, their mission, the provided services, the Adoption ARC staff and to read some of the testimonials.

During the intake we will inform you about Adoption ARC and we will explain to you how they work, what their fees are and what you can/may expect. Below are a few facts about Adoption ARC: 

  • Adoption ARC was founded by Tara Gutterman, Esquire as an adoption agency in 1994. Adoption ARC has received Hague Accreditation, which means that they are licensed to arrange intercountry adoptions. Adoption ARC has arranged intercountry adoptions between the USA and the Netherlands since 1994.
  • In 2009 Merle Gutterman took over from Tara Gutterman as the agency’s Executive Director. Tara Gutterman, Esquire is an adoption attorney and she is responsible for the legal process of the adoption. She is also Adoption ARC’s primary contact person for intercountry adoptions and for Dutch prospective adoptive parents. Adoption ARC is responsible for the other aspects of the adoption procedure. Their special team of counselors looks after the emotional and social interests of the biological mothers by providing them with intensive counseling and mediation services.
  • Adoption ARC is licensed in three states: Pennsylvania, New Jersey and Delaware. If you have any questions after exploring our website, please call Tara or Merle Gutterman or email them. Furthermore, every summer Adoption ARC organizes a Meet & Greet session in the Netherlands for waiting parents and prospective adoptive parents. Visit the News section of our website for information about their Meet & Greet this summer."

 

ANW asked ARC to tell something about their agency in three sentences;

“We are dedicated to serve birth families, children, and adoptive families; to find safe, permanent homes for children regardless of race, religion, ethnicity or disabling condition; and to do so while respecting the highest legal and ethical standards. We have an excellent team of social workers to assist the birthfamilies as well as the adoptive families and we are proud to keep in contact with the children placed through ARC, their adoptive families and their birth families who sometimes years after placement turn to us for help and guidance”