Voor wie?

A New Way bemiddelt voor:

  • Hetero paren
  • Paren van gelijk geslacht
  • Alleen aanvragers

 

Toelatingseisen:

Vanzelfsprekend moet u in het bezit zijn van een geldige Beginsel Toestemming (BT) en een actueel gezinsrapport. Op het moment van de plaatsing mag het rapport vanuit de USA regelgeving niet ouder zijn dan 1 jaar.  Verder vragen wij van onze AAO's:

Leeftijd:

In de USA gaat het meestal om plaatsing van pasgeboren en jonge kinderen. Dat betekent dat leeftijd een aandachtspunt is. Ten tijde van de plaatsing mag u en/of uw partner volgens de Nederlandse wetgeving niet ouder zijn dan 40 jaar. Bij een leeftijd vanaf 38 (beide ouders) bepalen wij in overleg met onze USA contacten of en zo ja, wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie neem contact met ons op.  

Special Need:

Voor vrijwel alle kinderen die worden geplaatst vanuit de USA geldt dat ze minimaal een beladen achtergrond hebben. Voor een groot deel geldt dat ze in de 'categorie' Medisch verhoogd risico vallen. Dat wil zeggen dat ze wellicht gezond ter wereld kunnen komen maar in de toekomst - vanwege hun achtergrond - mogelijk een medisch verhoogd risico lopen. De Raad voor de Kinderbescherming maakt hierin geen onderscheid in haar rapporten. Om die reden dienen AAO's ook voor de USA toestemming te hebben voor special need. Voor meer informatie over de achtergronden van de kinderen kunt u contact met ons opnemen. 

Oudere kinderen:

Wij bemiddelen in overleg met onze Amerikaanse samenwerkingspartners ook voor oudere kinderen. Of u een procedure kan opstarten als u beide ouder bent dan 39 wordt op een case by case basis bekeken.

Engelse taal:

In verband met het mogelijke toekomstige contact met de biologische familie en het feit dat van AAO’s een zeer actieve zelfstandige inzet wordt verwacht tijdens de procedure, is een goede beheersing van de Engelse taal een vereiste.

Draagkracht:

Tijdens de intake maken we een inschatting of AAO's in staat zijn om te gaan met de specifieke, emotionele en financiële risico’s bij een adoptieprocedure in de USA. Hierbij is het open karakter (contact met de biologische familie in de toekomst) en de achtergrond van de kinderen van de Amerikaanse adoptieprocedure van groot belang. Wij adviseren onze AAO's zich van te voren te verdiepen in wat dit betekent.