Onze Organisatie

Een oplossing bieden voor kinderen die in het land van herkomst niet kunnen worden opgevangen door een warm, liefdevol en veilig gezin. Dat is waar we voor staan bij A New Way. Het kind staat daarbij altijd centraal en de biologische familie speelt vaak een blijvende rol. Om die reden zijn we niet op zoek naar het perfecte kind voor een adoptiegezin, maar naar de perfecte adoptieouders voor een kind dat het nodig heeft!


Ons Team

Raad van Toezicht: Ruud Olde (jurist) | Daniel Klink (arts) | Dorien van Esdonk (accountant)

Dagelijks Bestuur:

Sanne Buursink; als algemeen bestuurder eind-verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering bij A New Way, het strategische beleid, de buitenlandse contacten en adoptieprocedures (orientatie, intake en begeleiding van een intended match en matches).

Patricia van der Burgt; als bestuurder mede-verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het strategische beleid, de buitenlandse contacten en adoptieprocedures (orientatie, intake en begeleiding van een intended match en matches) en eind-verantwoordelijk voor het sociaal pedagogisch beleid en toezicht op de financien (voorbereiding intake, advies plaatsingsvoorstel en nazorg beleid).

Organisatie:

Bo Merkus; als bureaucoordinator eerste aanspreekpunt voor aspirant adoptief ouders en adoptie ouders ten aanzien van procedurele zaken.

Claire van den Heuvel; extern adviseur voor communicatie aangelegenheden.