Goede Vragen

Regelmatig ontvangen wij vragen van (orienterende) Aspirant Adoptief Ouders. Hieronder de meest gestelde vragen:

1. Adoptiestichting A New Way is actief sinds November 2011 en een relatief jonge organisatie, heeft dit invloed op onze procedure?

Op dit moment hebben wij ruim 122 kindplaatsingen achter de rug. We werken met de vier grootste USA contacten die van oudsher vele interlanderlijke adopties hebben bemiddeld naar Nederland. De verwachting is dat we jaarlijks tussen de 30 en 40 kinderen kunnen bemiddelen.

2. Een van ons is bijna 40 / is al 40, is een alleen aanvraag binnen het huwelijk mogelijk?

Ja dat is mogelijk. Je dient hiervoor de beginseltoestemming op naam van de jongste partner te zetten. Dit kan via een verzoek bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

3. Ik en/of mijn partner hebben een medische achtergrond, is adopteren uit de USA nog mogelijk?

Als vergunninghouder handelen we altijd in het belang van het kind. Om die reden kijken wij altijd erg zorgvuldig en genuanceerd naar Aspirant Adoptief Ouders (AAO's) die zich bij ons melden met een medische achtergrond en zijn er ook bepaalde voorwaarden waar AAO's aan moeten voldoen. Dit om te voorkomen dat een kindje van de ene onstabiele situatie in de volgende onstabiele situatie terecht komt. Wij hebben een aparte flyer opgesteld over de mogelijkheden en die kunt u via de mail bij ons aanvragen.

4. Wat is de gemiddelde tijd voor de totale procedure?

Dit is erg afhankelijk van je profiel (leeftijd, eventuele medische achtergrond, toestemming special need, etc.). Over het algemeen geven wij een wachttijd af van ongeveer 1 tot 2 jaar vanaf het moment van inschrijving bij het USA contact. In maart 2017 is de gemiddelde wachttijd 12 maanden nadat AAO's active waiting zijn in de USA. Dit zegt niets over een individuele procedure. 

5. Wat kost een Amerikaanse adoptieprocedure?

Lees hier meer over de risico's en kosten van de Amerikaanse procedure of vraag de flyer 'basisinformatie' op.

6. Amerika is een westers land waarom kunnen de kinderen daar niet geplaatst worden?

Binnen de Amerikaanse cultuur speelt - net zoals in Nederland - het zelfbeschikkingsrecht van alle burgers een grote rol. In dit verband wil dat zeggen dat biologische ouders zelf een stem hebben waar ze hun kind willen laten opgroeien als ze dit zelf niet kunnen. In de USA verblijven op dit moment zo'n 500.000 kinderen in pleegzorg (fostercare). Veel biologische ouders die de keuze maken hun kind te plaatsen voor adoptie doen dat om nu en in de toekomst te voorkomen dat hun kind in pleegzorg belandt. Biologische ouders hebben overigens altijd de keuze om te kiezen voor een gezin in de USA. De contacten waarmee wij werken plaatsen dan ook de meeste kinderen in de USA. Echter, de meeste kinderen die geplaatst worden voor interlandelijke adoptie zijn moeilijk plaatsbaar in de USA. 

7. Bemiddelen jullie ook voor kinderen uit FosterCare en/of oudere kinderen?

Het adopteren van kinderen uit foster care systeem uit de USA is een tijdsintensief traject, omdat er op een case by case basis een samenwerking moet worden opgezet met social worker in het gedecentraliseerde jeugdbeschermingssysteem. Sinds eind 2016 praten wij met VIDA over het opzetten van een samenwerking. VIDA plaatst op hele kleine schaal kinderen vanuit foster care bij zowel binnanlandse als buitenlandse families. Na overleg met het Ministerie en VIDA heeft ANW besloten een pilot op te zetten hiervoor. Wij zijn op zoek naar 2 stellen of alleenstaanden die aan dit ontwikkelingstraject willen meewerken. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met ons via info@anewway.nl

Ook is het via Michael Goldstein op een 'case by case' basis mogelijk voor een ouder kind plaatsing in aanmerking te komen. Ons samenwerkingscontact HoAA werkt soms met intervention cases waarbij er sprake is van een ouder kind plaatsing. Voor meer informatie neem contact met ons op via info@anewway.nl.

8. Welke onderwerpen moeten er in ons gezinsrapport behandeld worden?

Het specifieke open karakter van de Amerikaanse adoptie procedure en de achtergrond van de te plaatsen kinderen en de toestemming voor mogelijke special need / medisch verhoogd risico. Ook hierover is een flyer beschikbaar die u per mail kunt opvragen bij ons. 

9. Ik wil overstappen van een andere vergunninghouder naar ANW, kan dat?

Ja dat kan, mits je aan de juiste voorwaarden (zoals bijvoorbeeld leeftijd) voldoet. Neem daarom altijd even contact met ons op voordat je dit doet. Dit kan door ons een e-mail te sturen waarna wij je de juiste informatie zullen toesturen. Mocht je zeker weten dat overstappen kan, kun je je huidige vergunninghouder ook al meteen vragen jullie beginseltoestemming en gezinsrapport door te sturen naar ANW. Stuur ons wel altijd een e-mail met je voornemen zodat we weten waar je op te bereiken bent zodra wij deze spullen ontvangen. 

10. Ik sta op de lijst voor Nederlandse adoptie, kan ik me daarnaast inschrijven bij ANW voor een USA procedure?

Ja het is mogelijk dat stellen op de lijst staan voor een Nederlandse adoptiekind en zich daarnaast inschrijven bij ANW. Vraag bij ons meer informatie over de procedure en de risico's hieromtrent: info@anewway.nl

11. Informatie aanvraag scholieren, stage- en afstudeer plekken, kan dat?

ANW wordt regelmatig benaderd voor interviews, stageplaatsen, meeloopdagen en afstudeerprojecten over adoptie die voor school of een opleiding gemaakt moeten worden. Wij vinden het heel fijn dat adoptie zo leeft onder de scholieren MAAR...wij zijn een kleine organisatie. Wij kunnen geen stage- of meeloopdagen faciliteren en kunnen helaas niet alle vragen om informatie bantwoorden. Alle informatie over onze organisatie kun je vinden op deze site. Wil je meer weten over adoptie? Ga dan naar de site www.adoptie.nl van de Stichting Adoptie Voorzieningen. Deze site is zeer informatief en kan je goed helpen.