Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel

De samenwerkende Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging van kinderen naar Nederland en kinderhandel die plaatsvindt onder het mom van "adoptie". Hiervoor hebben de Vergunninghouders op 14 december jl. een brief gestuurd aan de Minister en aan de Vaste Kamercommissie van Justitie. In de brief vragen de Vergunninghouders om snel en adequaat ingrijpen in individuele zaken en nader onderzoek naar de mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging in het algemeen.

Daarnaast willen de Vergunninghouders af de term "illegale adoptie". Het gaat in dit soort zaken niet om zorgvuldige adoptie, maar om het bewust en met voorbedachte rade illegaal overbrengen van kinderen, dan wel kinderhandel of aanzetten tot kinderhandel. Het gebruik van de term "illegale adoptie" stelt wat ons betreft de zorgvuldige adoptiepraktijk zoals wij die kennen in een kwaad daglicht. Juist bij adoptie betrachten alle ketenpartners grote zorgvuldigheid. Noodzakelijke checks and balances zijn in de wet, in uitvoeringsregelingen en procedures  afgesproken daar waar het gaat goedkeuring van AAO's, beoordeling van adoptabiliteit van een kind, matching en nazorg. En, belangrijker nog: de Vergunninghouders willen nadrukkelijk afstand nemen van praktijken van illegale overbrenging en kinderhandel, omdat deze voorbij gaan aan de rechten van kinderen. 

Bijgaand de aanbiedingsbrief aan de Vaste Kamercommissie.