Vergunninghouders: adoptie terug naar de essentie!

Vergunninghouders: adoptie terug naar de essentie!

Vandaag, 2 oktober 2014, heeft Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Jusititie een advies uit handen van de Vergunninghouders adoptie ontvangen met als thema het toekomst bestendig maken van het Nederlandse adoptie-werkveld. Het rapport heeft de naam "De adoptieketen in 2020" en bevat twaalf samenhangende adviezen op het gebied van (internationale) kinderbescherming, samenwerking binnen de adoptieketen, screening en beoordeling van AAO's en randvoorwaarden in het adoptieproces.

Met het advies geven de Vergunninghouders een belangrijke voorzet om adoptie terug te brengen naar de kernwaarde: een bijzonder effectieve internationale kinderbeschermingsmaatregel. Het is een beschermende maatregel die niet uit te voeren is zonder voldoende adoptieouders. In het advies worden verbeterpunten en uitdagingen genoemd voor de komende jaren in het proces rond interlandelijke adoptie. Doel is om in gezamelijk partnerschap met de partner organisaties die een rol in het adoptieproces spelen, de huidige inrichting van het adoptie-werkveld aan te passen dan wel accenten daarin te verleggen. Met het oog op de toekomst en in het belang van het adoptiekind!

Hieronder tref je het persbericht, de aanbiedingsbrief en het advies van de Vergunninghouders aan: