Reactie vergunninghouders n.a.v. verschijnen advies RSJ

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. advies RSJ dat verschenen is op woensdag 02 november 2016.

Noot vooraf; deze verklaring -  mag alleen en uitsluitend en integraal gebruikt en geciteerd worden.

De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op woensdag 02 november 2016 om 8:18 uur het 100 pagina's tellende advies van de RSJ aan de Minister van Veiligheid en Justitie ontvangen. Dat advies is openbaar en dient als input voor de beleidsontwikkeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De vergunninghouders zullen inhoudelijk reageren, maar hebben tijd nodig om het advies zorgvuldig te lezen, te beoordelen en hun reactie aan de Minister te overhandigen.

Voor de vergunninghouders staat centraal dat de belangen van het kind gediend zijn met adoptie en dat op zorgvuldige en onderbouwde wijze invulling kan worden gegeven aan internationale en nationale wet- en regelgeving omtrent adoptie.

Wereldwijd groeien nog steeds veel te veel kinderen op zonder ouders. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag is het een fundamenteel recht van kinderen om de kans te krijgen op te groeien in een gezin met wie het een permanente juridische band heeft. Nederland is partij in deze verdragen waarin dit standpunt is vasteglegd vanuit het belang van het kind. (Zie de Guide to Good Practise van het Haags Adoptieverdrag hoofdstuk 2.1.1 subsidiariteit van kinderen. In dit hoofdstuk is een hierarchie in berschermende maatregelen opgenomen, waarin ook de tijdsduur is meegenomen voordat er een maatregel voor kind is genomen).

Het aantal ouders dat open staat of open kan staan voor de opname van een geadopteerd kind neemt steeds verder af terwijl het aantal kinderen dat op moet groeien in gezinsvervangende situaties alleen maar toe neemt. Plaatsing van adoptabele kinderen in een permanente gezinsvervangende situatie terwijl er mogelijkheden voor interlandelijke adoptie zijn, is in strijd met het Verdrag van de Rechten van het Kind en met het Haags Adoptieverdrag.

Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen, Stichting Meiling, De Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Kind en Toekomst en Adoptiestichting A New Way),

Sanne Buursink - de Graaf (Voorzitter 2015 - 2016)