Reactie vergunninghouders en SAV op advies RSJ

Bijgaand de reactie van de samenwerkende vergunninghouders en de Stichting Adoptievoorzieningen op het recent verschenen advies van de RSJ.

Download