Inspectierapport inzake functioneren ANW

Een aantal maanden geleden heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek verricht naar het functioneren van ANW. Het inspectiebezoek vond iets minder dan anderhalf jaar na de start van de intakes plaats en 1 jaar na de eerste plaatsing. ANW is zeer tevreden met het feit dat het bemiddelingsproces door de Inspectie als voldoende wordt gekwalificeerd. Wij herkennen ons in grote lijnen in de conclusies en de fase waarin onze organisatie zich op dat moment bevond.

Hier tref je het volledige Inspectierapport aan. 

Bijgaand de aanbiedingsbrief en de reactie van ANW op de 2 aanbevelingen die de Inspectie ons geeft.