Adopteren uit Foster Care Systeem USA

In de USA zitten ruim 430.000 kinderen op jaarbasis voor korte of langere tijd in Foster Care. Ruim 120.000 van deze kinderen zijn door de Amerikaanse overheid als “adoptabel” beoordeeld. Dat betekent dat er geen familie of naasten zijn die voor het kindje of de kinderen kunnen zorgen. De helft van deze kinderen wordt binnenlands geadopteerd. In de USA wordt het adopteren uit foster care namelijk al jaren gestimuleerd, omdat is onderkend dat kinderen niet gebaat zijn bij langdurig verblijf in systemen of steeds wisselende gezinssituaties. Daarnaast is het zeer kostbaar voor de staat om kinderen waarvoor de ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen op te vangen.

Voor de andere helft van de kinderen is echter geen nieuwe familie te vinden. Enerzijds omdat er, ook in de USA, veel te weinig families zijn die kinderen kunnen of willen adopteren. Anderzijds omdat de dossiers van deze kinderen medisch of sociaal behoorlijk belast zijn.

Het internationaal adopteren van deze kinderen is echter niet gemakkelijk. Net als in Nederland is de Jeugdzorg ook gedecentraliseerd dus het opzetten van samenwerkingen hieromtrent is een hele uitdaging. Sinds medio vorig jaar praten we met VIDA over het opzetten van een samenwerking. VIDA plaatst op heel kleine schaal kinderen vanuit foster care bij zowel binnenlandse als buitenlandse families.

Het adopteren uit foster care is een tijdsintensief traject, omdat er op een case by case basis een samenwerking moet worden opgezet met social workers in het gedecentraliseerde jeugdbeschermingssysteem.

Na overleg met zowel VIDA als onze eigen Centrale Autoriteit van het Ministerie heeft ANW besloten een pilot foster care op te gaan zetten. De komende periode zijn we op zoek naar 2 stellen of alleenstaanden die aan dit ontwikkeltraject mee willen werken. Hou er nadrukkelijk rekening mee dat het zonder uitzondering om oudere kinderen gaat (minimaal 4 jaar) met zwaardere sociaal en/of medische achtergronden. Denk daarbij aan verwaarlozing, misbruik en uiteenlopende medische dossiers. Om een beeld te krijgen van de kinderen kun je kijken op sites als adoptuskids.org. Weet wel dat op deze site natuurlijk geen complete achtergronden staan dus lees goed tussen de regels door.

Ben je hierin geïnteresseerd en ben je iemand die een ontwikkelsituatie aan kan, stuur ons een mail (info@anewway.nl) dan plannen we een afspraak in.