AGENDA

25 september 2017

Op 29 januari 2018 vindt er een oriënterende bijeenkomst plaats voor iedereen die een adoptieprocedure is gestart of dit overweegt en behoefte heeft aan informatie.

In het voorjaar zijn er verschillende themabijeenkomsten van het SAV. Wanneer wat plaatsvindt, lees je in onze AGENDA: Lees meer…


ANW USA adoptie college

15 september 2017

Op zaterdag 30 september 2017 organiseren wij het ANW USA adoptie college. Dit adoptie college is ook opengesteld voor oriënterende aspirant adoptieouders, adoptieouders die uit de USA hebben geadopteerd maar niet via ANW, voor adoptieouders en aspirant adoptieouders die zijn ingeschreven bij ANW en voor aanstaande 'grootouders' van aspirant adoptieouders. Save the date en meld je aan! Lees meer…


Bijeenkomst Kleurenblind; kleur doet er niet toe...?!

24 mei 2017

Op donderdag 08 juni 2017 organiseren wij een bijeenkomst Kleurenblind; kleur doet er niet toe...?! Lees meer…


Position Paper Samenwerkende Vergunninghouders

12 mei 2017

Op 24 mei 2017 organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek (hoorzitting) over het in november 2016 verschenen advies van de RSJ. Lees meer…


Verklaring Vergunninghouders n.a.v. verzoek Zembla

21 april 2017

Diverse Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie hebben een verzoek ontvangen van het programma Zembla om mee te werken aan een uitzending. De gezamenlijke Vergunninghouders reageren hierop middels een verklaring. Lees meer…


Aandacht voor lengte adoptieverlof

04 april 2017

De Samenwerkende Vergunninghouders vragen aandacht voor de lengte van het adoptieverlof. Lees meer…


WOB verzoek Met Open Armen

31 maart 2017

De drie Vergunninghouders hebben n.a.v. een eeder informatieverzoek een WOB ontvangen van NRC inzake het programma Met Open Armen. De vergunninghouders reageren hierbij als volgt. Lees meer…


USA family day

30 maart 2017

Op zaterdag 10 juni 2016 organiseert ANW een USA family fun picnic day in speeltuin de Leemkuil in Nijmegen. Lees meer…


Verklaring inzake vragen over 'Met Open Armen'

13 maart 2017

Recent is door een journaliste van NRC Handelsblad een voornemen geuit om een WOB verzoek in te dienen bij de drie Vergunninghouders die betrokken zijn bij de RTL serie ‘Met Open Armen’. De betrokken adoptieorganisaties zijn ANW, de NAS en Meiling. Lees meer. Lees meer…


Reactie A New Way n.a.v. beleidsreactie Staatssecretaris Veiligheid en Justitie

31 januari 2017

Adoptiestichting A New Way en de collega vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op 31 januari 2017 het beleidsadvies van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ontvangen.

Noot vooraf; deze verklaring mag alleen en uitsluitend integraal gebruikt worden

Ten aanzien van de samenwerking met de Verenigde Staten meldt de Staatssecretaris:

"Ten aanzien van de Verenigde Staten kan ik u melden dat medewerkers van de CA (Centrale Autoriteit) zeer recent, in november 2016, een reeds eeder gepland werkbezoek hebben gebracht. In hun gesprekken hebben zij bijzondere aandacht besteed aan de uitgangspunten van interlandelijke adoptie. Geconcludeerd kan worden dat er heldere samenwerkingsafspraken zijn tussen Nederland en de VS en voldaan wordt aan de principes en uitgangspuntens zoals vermeld in de huidige wet- en regelgeving. Ik zie dan ook geen reden de adoptierelatie tussen Nederland en de VS te beeindigen."

Voor ANW en haar buitenlandse samenwerkingspartners is dit een erkenning van de zorgvuldigheid waarmee wij dagelijks onze werkzaamheden willen en moeten verrichten. Het werk dat we doen in het belang van kinderen en waarin we, in nauwe samenwerking met biologische families en aspirant adoptie gezinnen, oplossingen zoeken voor en nieuwe kansen kunnen bieden aan kinderen. Zodat zij op kunnen groeien in een liefdevol gezin waarmee een permanente juridische band voor het leven bestaat.

Daarnaast zijn het geruststellende woorden voor alle kinderen, die inmiddels in Nederland geplaatst hebben of kunnen worden, en hun adoptiegezinnen.

Hiervoor danken we de Staatssecretaris. 


Reactie vergunninghouders n.a.v. beleidsreactie Staatssecretaris Veiligheid en Justitie

31 januari 2017

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. het verschijnen van de beleidsreactie van Staatssecretaris Dijkhoff t.a.v. de toekomst van interlandelijke adoptie. Beleidsreactie Staatssecretaris (persbericht en de inhoudelijke reactie). 

NOOT VOORAF; deze verklaring mag alleen en uitsluitend integraal gebruikt worden

De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op 31 januari 2017 het beleidsadvies van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitite ontvangen. De vergunninghouders zijn content met de inhoud en de genuanceerde toon van dit beleidsadvies aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en het behoud van internationale adoptie als optie voor kinderen. In afwachting van de uitkomst van de hoorzitting die de Tweede Kamer gaat organiseren over dit onderwerp laten de vergunninghouders hierbij alvast weten dat zij graag meedenken over de wijze waarop een aantal voorgestelde maatregelen in de praktijk invulling gaat krijgen en welke eisen dat gaat stellen aan betrokken ketenpartners en de ,in de beleidsreactie genoemde, overige instanties. 

Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind & Toekomst, De Nederlandse Adoptiestichting, Stichting Meiling en Adoptiestichting A New Way)

Sanne Buursink - de Graaf (voorzitter). 


Reactie vergunninghouders en SAV op advies RSJ

18 november 2016

Reactie vergunninghouders en de Stichting Adoptiefvoorzieningen op advies RSJ Lees meer…


Reactie Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

09 november 2016

Verklaring Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden n.a.v. advies RSJ dat verschenen is op woensdag 02 november 2016. Lees meer…


Reactie vergunninghouders n.a.v. verschijnen advies RSJ

02 november 2016

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. advies RSJ dat verschenen is op woensdag 02 november 2016. Lees meer…


Nieuwe serie bijeenkomsten: Wachten? Heb jij even geluk!

17 mei 2016

Op dinsdag 05 juli 2016 organiseert ANW een nieuwe bijeenkomst Wachten? Heb jij even geluk! voor wachtende ouders die bij ANW staan ingeschreven. Lees meer…


Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel

17 december 2015

Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel. In de AGENDA lees je hier meer over: Lees meer…


Reactie van de gezamenlijke vergunninghouders op uitzending Arena

03 december 2014

In reactie op de uitzending van Arena deze avond geven de gezamenlijke vergunninghouders een verklaring af. Lees meer…


Vergunninghouders: adoptie terug naar de essentie!

02 oktober 2014

Vandaag, 2 oktober 2014, heeft Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een advies uit handen van de Vergunninghouders adoptie ontvangen met als thema het toekomst bestendig maken van het Nederlandse adoptie-werkveld. In de AGENDA lees je hier meer over: Lees meer…


Krantenartikel over USA adopties

23 september 2013

Zaterdag 21 september 2013 stond er een achtergrond artikel over USA adopties in het Algemeen Dagblad. In de AGENDA lees je hier meer over: Lees meer…


Inspectierapport inzake functioneren ANW

25 juli 2013

Een aantal maanden geleden heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek verricht naar het functioneren van ANW. In de AGENDA lees je hier meer over: Lees meer…